Comunicat de presă

 

Marți, 24.07.2018, pe portalul titularizare.edu.ro și la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian”  s-au afișat rezultatele finale la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

În urma soluționării contestațiilor depuse, rata notelor peste 7 sau egale cu 7 obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 36,86 %, în creștere cu 6,68 % față de rezultatele înregistrate în anul prcedent (30,18 %). Procentul notelor între 5,00 și 6,99 este de 35,40 %  iar a celor mai mici de 5 este 27,73 %.

În ceea ce privește rezultatele candidațiilor din promoția curentă s-au obținut note peste 7 sau egale cu 7 (21,87 %), note între 5 și 7 (34,37 %) și note sub 5 (43,75 %). 

Reamintim că la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar au fost evaluate 274 de lucrări.

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minim 7 (șapte) pe posturile didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică se realizează în ședință organizată de inspectoratul școlar în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice / catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

La nivelul județului Mehedinți, pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018, au fost publicate 20 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată (16 în mediul urban și 4 în mediul rural).

BIROUL DE COMUNICARE

Comunicat de presă

              Astăzi, 24.07.2018, atât la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, cât și online, pe site-ul definitivat.edu.ro, s-au afișat rezultatele, înainte de depunerea contestaților, obținute de candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018.

              În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 4814/2017, din totalul de 108 candidați validați pentru examen, au participat la proba scrisă un număr de 97 persoane, 11 candidați au absentat iar 18 s-au retras pe perioada desfășurării probei.

              În urma evaluării celor 79 de lucrări scrise în Centrele de Evaluare din țară au fost admiși 59 de candidați iar 20 au fost respinși. Astfel, procentul notelor peste 8 obținute de candidații din județul nostru la examenul național de definitivare în învățământul preuniversitar este de 74,68 %. Comparativ cu sesiunea de anul trecut, organizată în luna aprilie 2017, se constată o creștere de 8,01 % (procentul înregistrat în anul anterior - 66,67 %).

              Nota este calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecțiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal (30 %)  și nota la proba scrisă (70 %).

              Perioada alocată depunerii contestațiilor este 24.07.2018 - 25.07.2018 (până la orele 14:00), la centrul de examen Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 27.07.2018.

              Cadrele didactice promovate  dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută  de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

BIROUL DE COMUNICARE

Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 aprobat prin OMEN nr. 4794/31.08.2017, în data de 9 iulie 2018, pe site-ul admitere.edu.ro, au fost afișate rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor de clasa a VIII-a. 

Astfel, dintre cei 1412 elevi care au completat fişe de înscriere, au fost repartizaţi 1408 elevi (99,7%), în funcție de una dintre opţiunile exprimate. Un număr de 4 elevi nu au putut fi repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal. Aceştia vor intra fie în etapa de soluționare a cazurilor speciale  (16-18 iulie), fie în a doua etapă de admitere, programată în data de 7 septembrie, alături de absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat în această etapă, care nu s-au înscris sau care nu au avut situația școlară încheiată înainte de această etapă.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 10-13 iulie candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. În perioada 16-18 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, dar și situațiile candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi ale candidaților care nu au participat deloc sau au participat, dar nu au fost repartizați computerizat.

În etapele premergătoare repartizării computerizate, au fost admişi în învăţământul liceal de stat, conform reglementărilor în vigoare, 147 elevi la specializări vocaţionale și 28 de elevi pe locurile speciale rezervate candidaţilor de etnie romă. Alți 187 de elevi s-au înscris pentru învăţământul profesional.

 

BIROUL DE COMUNICARE

Miercuri, 04.07.2018, s-au afișat la centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018. Din totalul celor 1799 de candidați înscriși, s-au prezentat 1513 candidați, rata de participare fiind, astfel, de 84,1 %. Precizăm faptul că 286 de candidați au absentat iar 2 candidați au fost eliminați.

Rata de promovare înregistrată de absolvenții din județul Mehedinți care au susținut probele în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2017 este astfel de 60,48 %.

Procentul cel mai mare de medii al candidaților promovați se înregistrează pe intervalul 8-8,99, un număr de 202 de elevi  au obținut medii cuprinse între 9-9,99 iar doi candidați, absolvenți ai Colegiului Național ”Gh. Țițeica” au obținut media 10. Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului de bacalaureat național este minim 6.

            Conform calendarului de desfășurare a examenului de bacalaureat național, anexă la OMEN nr. 4.792/31.08.2017, eventualele contestații puteau fi depuse în aceeași zi, până la orele 16:00.  Ele vor fi  soluționate în intervalul 5-8 iulie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 9 iulie 2018.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul de Bacalaureat și urează mult succes celor care participă la admiterea în instituțiile de învățământ superior.

BIROUL DE COMUNICARE

Rezultatele finale înregistrate în sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2018, după soluționarea contestațiilor, indică o rată de promovare de 60,81 %, în ușoară creștere cu 0,33 % față de rata de promovare generată de rezultatele inițiale (60,48 %).

Din totalul celor 1799 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 1513 candidaţi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 2 candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Prin urmare, numărul total de candidați care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 este de 920.

Au fost depuse 404 contestații: la Limba și literatura română-proba Ea) – 120 de contestații, la proba obligatorie a profilului–proba Ec) – 161 de contestații iar la proba la alegere a profilului și specializării-proba Ed) - 123 de contestații. Astfel, după reevaluarea lucrărilor contestate, notele au fost modificate prin creștere (42 %) sau descreștere (52 %). În aproximativ 6 % dintre cazuri, notele au rămas neschimbate.

Precizăm că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Ratele finale de promovare în anii precedenți au fost de: 61,17 % în 2017 și 56,77 în 2016.

Înscrierea candidaților pentru a doua sesiune se va derula între 10 și 13 iulie. Candidații care promovează examenele de corigențe se pot înscrie în data de 27 iulie. Probele din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2018 se vor desfășura între 20 august și 31 august.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul și mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național.

BIROUL DE COMUNICARE

Comunicat de presă

În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010, completată cu prevederile OMEN nr. 4793/2017, astăzi, 9 iunie  2018, a avut loc la Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, ședința tehnică de instruire a Comisiei județene de Evaluare Națională din cadrul I.S.J. Mehedinți la care au participat președinții, persoanele de contact din centrele de examen desemnate la nivelul județului Mehedinți și cadrele didactice propuse pentru comisiile din centrul zonal de evaluare.

Domnul Inspector Școlar General delegat, președinte al Comisiei Județene de organizare a Evaluării Naționale 2018, prof. Marian-Ionel Butușină a insistat asupra desfășurării probelor de concurs cu respectarea  strictă a regulamentelor, metodologiilor și a procedurilor în vigoare.

Menționăm că anul acesta, ca și în cel precedent, lucrările scrise de la examenul de evaluare națională ale elevilor mehedințeni urmează să fie corectate într-un alt județ iar profesorii evaluatori din centrul de evaluare din Mehedinți urmează să evalueze, la rândul lor, lucrări venite din alt județ.

            Prima proba scrisă va avea loc în data de  11 iunie 2018 la limba și literatura româna, urmând ca în data de 13 iunie să se se desfășoare proba scrisă la matematică, probe la care vor participa un număr de aproximativ 2100 elevi în cele 63 unități de învățământ desemnate centre de examen.

            În data de 19 iunie vor fi afisate rezultatele (pâna la ora 12,00) iar eventualele contestații vor fi depuse între orele 14:00-20:00. Acestea vor fi soluționate în intervalul 20-22 iunie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 23 iunie 2018.

            Astfel, în conformitate cu anexa 2 la OMEN nr. 4794/2017, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80 %, și media generală de absolvire a claselor a V-a –a VIII-a, care are o pondere de 20 % în calculul mediei de admitere.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice care au ales să sprijine organizarea acestui examen prin înscrierea în cadrul comisiilor din centrele de examen și evaluare și urează succes elevilor înscriși la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

BIROUL DE COMUNICARE