Data publicării: 05.12.2017     

 Comunicat de presă

Urmare a aparițiilor în mass-media locală și pe rețelele de socializare a unor informații referitoare la transferul unor elevi înscriși la Colegiul Național ”Traian”, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va efectua un control, în perioada 06.12.2017 – 08.12.2017, la Colegiul Național ”Traian” Dr. Tr. Severin în vederea verificării respectării prevederilor legale în baza cărora s-au realizat transferurile elevilor la nivelul claselor a IX-a, în anul școlar 2017-2018.

BIROUL DE COMUNICARE

 

Data publicării: 29.11.2017

Comunicat de presă

Având în vedere afirmaţiile doamnei deputat Alina Teiș apărute în spaţiul public, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi aduce la cunoştinţă următoarele:
În urma acțiunilor de control ale Ministerului Educației Naționale din septembrie 2015 și aprilie 2016, la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți nu s-a înregistrat nici un raport/act/adresă care să constate gravele afirmații făcute de doamna deputat Alina Teiș, precum: ”Se confirmă că au fost numiți în funcții de conducere cadre didactice care nu întruneau condițiile prevăzute de lege” sau ”Se confirmă că unele documente existente la dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de Inspector Școlar General, nu sunt susținute de documente. Corpul de Control nu are competența pentru a se pronunța asupra originalității unor articole științifice depuse la dosar de ISG Mirela Pintea-Enea”.
În calitate de Inspector Şcolar General al I.Ş.J. Mehedinţi, doamna profesor Mirela Pintea-Enea a coordonat concursurile de ocupare a funcţiilor vacante de director/director adjunct, în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Mehedinţi. Numirile în funcţiile de conducere (director/director adjunct) s-au realizat în conformitate cu OMENCȘ nr. 5080/31.08.2016 și OMEN nr. 3969/30.05.2017, modificat prin OMEN nr. 4068/15.06.2017, în urma validării dosarelor de înscriere şi a rezultatelor obținute de către candidați.
La proba scrisă din data de 12.10.2016, la concursul de directori s-au înregistrat erori în procesul de evaluare a foilor de răspuns la testul grilă, situație remediată în timpul probelor de concurs astfel încât să nu afecteze rezultatele finale ale candidaților. Concursul de directori desfășurat în județul Mehedinți a fost monitorizat pe întreaga perioadă de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale.
Facem precizarea că Prefectul judeţului Mehedinţi a chemat în judecată I.S.J. Mehedinți pentru anularea actului administrativ cu caracter individual ”Decizia nr. 1074/21.12.2016” emisă de inspector școlar general Mirela Pintea-Enea, privind numirea domnului Florescu Daniel Constantin în funcția de director la Școala Gimnazială ”Constantin Trușcă” Pătulele, acțiune respinsă în instanță ca fiind ”inadmisibilă”.
În conformitate cu OMEN nr. 5557/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare, dosarele de înscriere ale candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de Inspector Școlar General la I.S.J. Mehedinți au fost depuse la inspectorul școlar pentru managementul resurselor umane, au fost înregistrate și nu au fost consemnate motive de respingere. Dosarele candidaților au fost vizate de consilierul juridic din cadrul I.S.J. Mehedinți și au fost depuse la Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației Naționale.
Inspectorul Școlar General Mirela Pintea-Enea este cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată din anul 2007. Urmare a detașării / numirii doamnei profesor Mirela Pintea-Enea la I.S.J. Mehedinți, catedra pe care este titulară a fost rezervată. Conform art. 16, alin. (1) din Codul Muncii, obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi a accesat proiecte cu fonduri structurale astfel încât toate persoanele implicate în implementarea activităţilor au fost remunerate în urma îndeplinirii responsabilităţilor asumate prin contracte individuale de muncă.
Între Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi şi autorităţile administraţei publice locale şi judeţene există o permanentă colaborare interinstituţională.
În ceea ce priveşte fundamentarea cifrei de şcolarizare şi acordarea avizului conform privind reţeaua şcolară pentru anul școlar 2017-2018, acesta s-a realizat în conformitate cu OMENCȘ nr. 5777/22.11.2016.
Regretăm faptul că doamna profesor Alina Teiș nu a solicitat un punct de vedere oficial de la reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinţi față de aspectele pe care le-a prezentat în spațiul public într-o manieră tendențioasă, nedocumentată, care aduce prejudicii de imagine nejustificate instituției noastre.

BIROUL DE COMUNICARE AL I.Ș.J. MEHEDINȚI

 

 

Data publicării: 21.11.2017     

 Comunicat de presă

 Având în vedere protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public, privind educația juridică în școli, în săptămâna 13-17 noiembrie 2017 s-au desfășurat activități de educație juridică în unitățile școlare din județul Mehedinți.

Din partea Tribunalului Mehedinți au răspuns invitației doamnele judecător Mudava Narcisa Mihaela și Bordea Magdalena Lucia iar din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au participat doamnele procuror șef secție judiciară Herciu Carmen și procuror Sișman Lavinia.

Activitățile s-au desfășurat la unitățile de învățământ Colegiul Național ”Gh. Țițeica” (cls. VIII B, X A, X E, XI A, XI D, XII A), Colegiul Național ”Traian” (cls. VI A, VII A), Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja” (cls. IV A, IV B, VII A, VIII B, XI A, XI C, XI G), Colegiul Național Economic ”Th. Costescu” (cls. IX A, X B, XII A), Școala Gimnazială ”Alice Voinescu” (cls. IV A), Școala Gimnazială nr. 14 (IV C, VII A, VIII A), Liceul de Arte ”I. St. Paulian” (cls. VIII A, cls. VIII B, X, XI), Colegiul Tehnic ”Decebal” (cls. XII A), Școala Gimnazială nr. 6 (cls. VIII A, VIII B), fiind implicați în total un număr de 812 elevi.

            Tematica abordată în domenii de interes atât general, precum: violența, violența în familie, riscurile utilizării internetului, noțiunile elementare privind drepturile omului și libertățile fundamentale, cât și specific, precum: responsabilități dobândite odată cu majoratul, libertatea de expresie, prevenirea consumului de droguri sau a corupției, au corespuns necesității promovării statului de drept, a democrației în rândul tinerelor generații prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelurile de învățământ primar, secundar și liceal, într-o manieră atractivă care să conțină informații relevante pentru elevi și profesori.

BIROUL DE COMUNICARE

20171114 101752

20171114 101800

20171114 121802

20171114 121835

20171115 101146

20171117 111959

 

 

 

 

 

 

Data publicării: 28.09.2017     

Comunicat de presă

Joi, 28 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au fost invitati reprezentanți ai I.J.J. Mehedinți, I.P.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, DSP Mehedinti , F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  C.P.E.C.A. Mehedinți  și  USLI.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte :

 1. Comunicări ale reprezentanților P.J. Mehedinți, I.J.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți, C.P.E.C.A. Mehedinți, cu privire la asigurarea siguranței elevilor în mediul școlar;
 2. Prezentarea ”Raportului privind Starea Învățământului Mehedințean pentru anul școlar 2016-2017”;
 3. Noutăţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2017-2018;
 4. Comunicări ale inspectorilor școlari;
 5. Diverse

Atât din partea I.J.J. Mehedinți, prin domnul colonel Zanfir Adrian, cât și din partea I.P.J. Mehedinți prin domnul comisar-șef Ștefan Bibu și domnul subcomisar de poliție Buliga Adrian, s-a subliniat importanța creșterii gradului de siguranță din mediul școlar și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ, printr-o colaborare eficientă cu cadrele didactice care desfășoară serviciul pe școală, asigurarea pazei umane, utilizarea semnelor distinctive, prin participarea polițiștilor de proximitate la orele de dirigenție, prin derularea unor activități educative comune etc.

Din partea F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  doamna Cranta Gheorghița a solicitat ca la efectuarea unor controale comune inopinate în proximitatea unităților de învățământ și la unitățile de alimentație publică pentru prevenirea și combaterea absenteismului să fie implicați și reprezentanți din partea Asociațiilor de părinți.

Reprezentanții I.S.U. ”Drobeta” au prezentat stadiul obținerii de către unitățile de învățământ a autorizațiilor de securitate la incendiu și au reamintit faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.146/2017 privind aprobarea O.G. nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Pentru beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.

Doamna Mădălina Caliujnai, coordonator  C.P.E.C.A. Mehedinți a prezentat cele 5 proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar care se vor implementa în anul școlar 2017-2018, în parteneriat cu structurile teritoriale ale M.E.N. și care se adresează categoriilor de vârstă din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal: ”Cum să creștem sănătoși!”, ”ABC-ul emoțiilor”, ”Necenzurat”, ”Fred goes net” și ”Mesajul meu antidrog”. Totodată, alături de aceste proiecte educative, se va desfășura și o campanie media de prevenire a consumului de canabis, sub sloganul ”#Pot Altfel!”

Domnul Inspector Școlar General Delegat, prof.  Marian Butușină a punctat importanța relației de colaborare dintre conducerea unităților de învățământ și  reprezentanții U.A.T. , în vederea  îmbunătățirii condițiilor materiale din școli. Totodată,  s-a solicitat corectitudine și promptitudine în ceea ce privește respectarea termenelor și a  raportărilor către I.S.J. Mehedinți  și desfășurarea unei  monitorizări continue, din partea directorilor unităților de învățământ,  în ceea ce privește  activitățile desfășurate la disciplinele de examen (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul de Bacalaureat).

Domnul Inspector Școlar General Adjunct Cristian Harcău a prezentat:  OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național, OMEN nr. 4793/2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, OMEN nr. 4794/2017  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, OMEN nr. 4814/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, OMEN nr. 4815/2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare și OMEN 4802/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, solicitând ca aceste acte normative să fie aduse la cunoștința cadrelor didactice în cadrul consiliilor profesorale.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03954

DSC03957

DSC03961

DSC03976

DSC03978

DSC03990

DSC04005

DSC04020

 

 

 

Joi, 16 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți.

Ordinea de zi stabilită pentru ședința de lucru a cuprins urmnătoarele aspecte:

 • Noutăți ale Ministerului Educației Naționale;
 • Informare privind aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017;
 • Informare privind Programele sociale care se află în derulare la nivelul I.S.J. Mehedinți (”Bani de liceu”, ”Burse profesionale”, ”Lapte și corn” etc.);
 • Prelucrarea O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
 • Comunicări ale inspectorilor școlari;
 • Diverse

În deschidere, doamna Inspector școlar general Mirela Pintea-Enea a prezentat nota M.E.N. cu privire la crearea rețelei de resurse educaționale deschise (R.E.D.). Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, respectând legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală/ dreptul de autor, urmând ca evaluarea și selecția resurselor să se realizeze la nivelul inspectoratelor școlare, în consiliile consultative de specialitate.

De asemenea, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să promoveze inițiativa M.E.N. și  a Institutului de Științe ale Educației în vederea participării cadrelor didactice la consultarea națională privind regimul temelor pentru acasă prin completarea unui chestionar on-line organizat în perioada 7-20 noiembrie 2017.

Totodată, a fost prezentat O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, precizându-se faptul că termenul până la care agenții economici pot transmite la C.N.D.I.P.T. solicitări de școlarizare în învățământul dual este de 17.11.2017.

În ceea ce privește aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să remedieze situațiile înregistrate în urma controlului tematic desfășurat în perioada respectivă. De asemenea, s-a insistat asupra implementării cu responsabilitate a programelor sociale derulate la nivel județean.

Doamna Inspector școlar general a recomandat directorilor unităților de învățământ să asigure cadrelor didactice și elevilor accesul la logistica necesară realizării materialelor didactice, a fișelor de lucru, a proiectelor și referatelor  și să inițieze/ dezvolte proiecte care să aibă ca obiective dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a cabinetelor cu resursă materială  necesară desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate.

Doamna Nicoleta Giurgi, consilier rețea școlară I.S.J. Mehedinți a prelucrat O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017, insistând ca să fie inițiate și desfășurate în timp util toate demersurile astfel încât rețeaua școlară de la nivelul județului Mehedinți să aibă sustenabilitate și să fie în concordanță cu datele recensământului realizat pentru grupele de vârstă 0-6 ani și clasa pregătitoare. 

Dezbateri în vederea fundamentării cifrei de școlarizare și reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 vor avea loc marți, 21.11.2017, în cadrul Consiliului consultativ al I.S.J. Mehedinți, ora 12:00, la care au fost invitați să participe și directorii unităților de învățământ liceal.

BIROUL DE COMUNICARE       

DSC04025

DSC04029

DSC04059

DSC04060

DSC04067

DSC04085

DSC04089

DSC04093

DSC04094

DSCN0286

 

 

Anunt privind organizarea selectiei cadrelor didactice in vederea ocuparii, in anul scolar 2017-2018, a functiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele scolare

DESCARCA