Data publicării: 20.08.2017     

Comunicat de presă

 În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, aprobată prin OMENCȘ nr. 5.070/31.08.2016, I.S.J. Mehedinți a organizat astăzi, 20.08.2017, la Colegiul Tehnic ”Decebal”, începând cu orele 12:00 tragerea la sorți și instruirea membrilor comisiilor din centrele de examen și centrele zonale de evalaure din cadrul examenului de Bacalaureat 2017.

Ședința a debutat cu tragerea la sorți electronică a membrilor comisiilor centrelor de examen și a centrelor zonale de evaluare, în prezența reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai Federației Naționale a Asociaților de Părinți - Învățământ Preuniversitar și ai mass-mediei.

Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a solicitat responsabilitate, profesionalism și rigurozitate  din partea cadrelor didactice nominalizate, prin tragere la sorți, în comisiile de concurs.

Conform calendarului examenului de bacalaureat național 2017, proba scrisă la limba și literatura română, se va desfășura luni, 21.08.2017, fiind urmată miercuri, 23 august, de proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării – va avea loc joi, 24 august 2017.

La nivelul judeţului Mehedinţi, pentru cei 548 de candidați înscriși,  au fost constituite două centre de examen la unitățile de învățământ: Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja” și Colegiul Tehnic ”Decebal”. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

De asemenea, reamintim faptul că nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Menționăm că și anul acesta, lucrările scrise de la examenul de Bacalaureat ale elevilor mehedințeni urmează să fie corectate într-un alt județ iar profesorii evaluatori din centrul zonal de evaluare constituit la Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”, urmează să evalueze, la rândul lor, lucrări venite din alt județ.

Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română începe vineri, 25 august, și continuă luni, 28 august. Evaluarea competenţelor digitale se va derula în zilele de 29 și 30 august, urmând ca evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională să se desfășoare în zilele de 30 și 31 august.

În data de 1 septembrie vor fi afișate primele rezultate (până la orele 16:00) iar eventualele contestații vor fi depuse între orele 16:00-20:00. Acestea vor fi soluționate în intervalul 2-5 septembrie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 6 septembrie 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți urează succes tuturor candidaților înscriși la examenul de Bacalaureat și mulțumește cadrelor didactice pentru participarea la organizarea și desfășurarea acestei sesiuni de bacalaureat.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03892

DSC03882

DSC03886

DSC03890

 

 

 

 

Data publicării: 11.08.2017     

 Comunicat de presă

În conformitate cu graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a  calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobat prin OMENCŞ 5078/31.08.2016, în perioada 16-23 august 2017  va avea loc examenul de certificare a  calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, calificarea profesională  ”asistent medical generalist”, sesiunea august 2017.

La nivelul judeţului Mehedinţi au fost constituite două centre de examen: Şcoala Postliceală Sanitară Dr.Tr.Severin şi Şcoala Postliceală Sanitară ”Gh. Ţiţeica” Dr.Tr.Severin în cadrul cărora s-au înscris un număr de 209 candidaţi.

Examenul de certificare constă intr-o probă practică, ce se va desfăşura în perioada 16-17 august, o probă scrisă în data de 18 august, urmând ca după afişarea rezultatelor la proba scrisă şi soluţionarea eventualelor contestaţii, să aibă loc  susţinerea  proiectului în perioada 22-23 august. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 24 august 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește cadrelor didactice implicate în organizarea acestui examen și urează succes tuturor candidaților înscriși.

BIROUL DE COMUNICARE

 Data publicării: 08.08.2017     

Comunicat de presă

 

              În perioada 25 iulie  – 1 august 2017 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a organizat șase ședințe tehnice cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din zonele Dr. Tr. Severin, Vînju Mare, Strehaia, Orșova, Cujmir și Baia de Aramă, la care au participat doamna Gheorghița Cranta, în calitate de vicepreședinte al Federației Naționale a Asociaților de Părinți - Învățământ Preuniversitar și coordonatorul regiunii S-V Oltenia, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta”.

              Unul dintre cele mai importante puncte analizate în cadrul acestor întâlniri a fost managementul performanței și, în special, a rezultatelor obținute de elevi atât la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a cât și la examenul de Bacalaureat.

              Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a atras atenția asupra faptului că rezultatele obținute în cadrul examenelor naționale constituie principalul indicator de performanță al unei unități școlare și a solicitat o mobilizare amplă a tuturor celor responsabili în vederea înregistrării, și în anul școlar următor, a unui creșteri constante a procentului de promovare la examenele naționale.

              Astfel, la nivelul fiecărei unități de învățământ se va implementa un plan de măsuri ce va cuprinde activități de monitorizare a procesului instructiv-educativ (pornind de la învățământul primar prin asigurarea dobândirii achizițiilor fundamentale: scris, citit, calcul aritmetic și aplicarea lor efectivă în procesul comunicării) prin asistențe la clasă, de sprijin pentru elevii aflați în situații de risc de abandon școlar, organizarea de simulări la nivelul școlii, respectiv de consiliere și orientare școlară și profesională prin organizarea de ședințe cu părinții.

              În ceea ce privește pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018, au fost analizate, împreună cu directorii unităților de învățământ, stadiul realizării planului de școlarizare, normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în conformitate cu normativele legale în vigoare, situația autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu, măsuri de curățenie și  igienizare, măsuri de asigurare a siguranței elevilor, asigurarea de combustibil solid pentru sezonul rece, existența unor proiecte privind îmbunătățirea infrastructurii școlare și asigurarea de manuale și de rechizite școlare.

              În ceea ce privește situația autorizațiilor sanitare, s-a constat faptul că majoritatea unităților de învățământ dețin această autorizație. Pentru școlile care nu o dețin, în continuare, dificultatea principală în calea obținerii acesteia este reprezentată de neîndeplinirea condițiilor de autorizare în mediul rural precum: lipsa apei potabile școli și în localitate sau existența grupurilor sanitare necorespunzătoare standardelor.

              De asemenea, a fost analizată și situația clădirilor neautorizate I.S.U. în care funcționează unități de învățământ și demersurile întreprinse în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu. Principalul impediment în calea obținerii acestor autorizații este lipsa de fonduri necesare întocmirii documentației tehnice și lucrărilor remediale ce pot fi asigurate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, prin finanțare complementară, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar.

              În perioada următoare, atât prin inspecția tematică planificată între 21.08.2017 – 31.08.2017, cât și prin acțiunile de consiliere și îndrumare, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va monitoriza exercitarea atribuțiilor manageriale în unitățile de învățământ în vederea pregătirii începerii noului an școlar prin verificarea următoarelor aspecte: asigurarea încadrării cu personal didactic calificat, încheierea contractelor de muncă pentru tot personalul didactic repartizat până la 01.09.2017, existența autorizațiilor de funcționare, asigurarea apei potabile, verificarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare și modernizare din incinta unităților școlare, verificarea lucrărilor de igienizare, existența manualelor școlare, măsuri pentru optimizarea siguranței elevilor, aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece, monitorizarea stării de funcționare a microbuzelor școlare etc.          

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 28.07.2017     

 Comunicat de presă

 Astăzi, 28.07.2017, în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu nr. 4, orele 13:00, a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Grădiniță cu program normal, cu 3 săli de grupă prin proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii (PRET), în prezența proiectantului, reprezentantului firmei de dirigenție de șantier și a contructorului.

Alături de doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea, au participat reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale din cadrul Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare, ai Inspectoratului de Stat în Construcții, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta” și ai Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

Valoarea proiectului este de aproximativ 812.000 lei, finanțare realizată pe fonduri europene prin Ministerului Educației Naționale - Unitatatea de Management al proiectelor pentru modernizarea rețelei școlare și universitare.

Astfel, prin același program, în județul nostru, s-au construit 2 grădinițe cu 2 săli de grupă la Șișești și Grozești și 2 grădinițe cu 3 săli de grupă la Bălăcița și Dr. Tr. Severin. În ceea ce privește grădinița cu 4 săli de grupă de la Vânju Mare, cuprinsă inițial în proiectul PRET, aceasta urmează să fie construită prin programul PNDL.

Scopul principal al implementării acestui proiect este acela de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului de învățământ şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor spaţii de studiu adecvate, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 02.08.2017     

 Comunicat de presă

Conform Calendarului organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, luni, 31 iulie 2017, a avut loc validarea rezultatelor finale obținute de candidații înscriși la concurs.

În județul Mehedinți, pentru cele 51 funcții vacante de director și 9 de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Mehedinți, au fost înregistrate 74 de candidaturi (56 pentru funcții de director și 18 pentru funcții de directori adjuncți; în total 62 de candidați).

La susținerea probei scrise, au participat 59 de candidați, au fost admiși 46 candidați, au fost respinși 13 iar 3 persoane nu s-au prezentat. În cadrul celei de-a doua probe, de evaluare Curriculum vitae, au fost admiși 58 de candidați, 4 fiind respinși.

La ultima probă, interviu în fața comisiei de concurs, s-au înregistrat următoarele rezultate: s-au prezentat 57 de candidați, au fost admise 65 de candidaturi, fiind respinse 5.

Astfel, în urma desfășurării concursului, 36 de cadre didactice au promovat examenul (27 pentru funcția de director și  9 pentru funcția de director adjunct). De asemenea, îndeplinind criteriul de punctaj la toate cele 3 probe, 7 candidați au fost admiși, dar au avut contracandidați cu punctaj mai mare care au fost declarați, conform metodologiei, promovați pe posturile respective.

De asemenea, sunt 11 posturi de director scoase la concurs pe care nu a promovat niciunul dintre candidații înscriși și 15 posturi de director pentru ocuparea cărora nu s-a înscris nici un candidat.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct și urează mult succes tuturor celor care au promovatat concursulul, urmând ca în perioada 21-23 august 2017 să fie emise deciziile de numire în funcție începând cu 1 septembrie 2017 (prin concurs sau prin detașare în interesul învățământului).

BIROUL DE COMUNICARE

 

 

 

 

Comunicat de presă

               În perioada 25 iulie  – 1 august 2017 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți organizează ședințe tehnice cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți, la care au fost invitați reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, ai părinților, elevilor, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta”  și ai Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, având pe ordinea de zi următoarele:

  • Managementul performanței: evaluarea rezultatelor la examenele naționale din anul școlar 2016-2017 (Evaluare Națională și Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017) – stabilirea planului remedial;
  • Pregătirea examenului de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2017;
  • Aspecte legate de pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018;

              Astăzi, 25.07.2017, la Liceul Teoretic ”Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare, a avut loc prima ședință tehnică, la care au participat directorii de la următoarele unități de învățământ: Liceul Teoretic ”Dr. Victor Gomoiu” Vânju Mare, Școala Gimnazială Vînju Mare, Școala Profesională Corlățel, Școala Gimnazială Gruia, Școala Gimnazială Jiana, Școala Gimnazială Pătulele, Școala Gimnazială Punghina, Școala Gimnazială Vînjuleț, Școala Gimnazială Vlădaia, Școala Gimnazială Devesel, Școala Gimnazială Burila Mare, Școala Gimnazială Livezile, Școala Gimnazială Gogoșu și Școala Gimnazială Bălăcița.

              La întâlnirea de lucru au participat din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea, domnul Inspector Școlar General Adjunct Marian Ionel Butușină, Iulia Pârvănescu - Contabil  ISJ Mehedinți, Nicoleta Giurgi - Consilier Retea Școlară, Melania Raicu - Consilier Tehnic Administrativ ISJ Mehedinți și inspectorii școlari de sector. Din cadrul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, a participat doamna Cranta Gheorghița.

              Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a analizat rezultatele obținute de către fiecare unitate școlară din zona Vînju Mare și a solicitat realizarea unor planuri de măsuri în vederea îmbunătățirii rezultatelor obținute de elevi la examenele naționale (aplicarea de teste inițiale, asistențe la clasă, utilizarea în cadrul lucrărilor scrise a tipurilor de itemi din cadrul examenelor naționale, organizarea unor simulări la nivelul școlii,  organizarea de ședințe cu părinții în vederea realizării unei consilieri și  orientări școlare și profesionale corecte).

              În ceea ce privește pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018, s-au discutat aspecte precum: realizarea planului de școlarizare, situația autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu, măsuri de curățenie și  igienizare, măsuri de asigurare a siguranței elevilor, asigurarea de combustibil solid pentru sezonul rece, existența unor proiecte privind îmbunătățirea infrastructurii școlare, asigurarea de manuale și de rechizite școlare etc.

              Conform graficului întocmit de către I.S.J. Mehedinți ședintele tehnice vor continua cu unitățile școlare din zona Strehaia, Dr. Tr. Severin,  Cujmir, Orșova și Baia de Aramă.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03452

DSC03453

DSC03460

DSC03473

DSC03475

 DSC03465  

DSC03516

DSC03481

DSC03482

DSC03483

DSC03486

DSC03493

  DSC03497

DSC03501

DSC03508

 DSC03480

 DSC03511

DSC03532

DSC03533

DSC03534

DSC03537

DSC03540

DSC03542

DSC03544

DSC03552

DSC03554

  DSC03566

DSC03576

DSC03573

DSC03582

DSC03583

 DSC03595

DSC03596

DSC03605

DSC03606

DSC03608

DSC03611

DSC03614

DSC03624

  DSC03630

 DSC03643

DSC03650

DSC03662

DSC03676

 DSC03815

DSC03820

DSC03821

DSC03848

 DSC03852