Joi, 16 noiembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți.

Ordinea de zi stabilită pentru ședința de lucru a cuprins urmnătoarele aspecte:

 • Noutăți ale Ministerului Educației Naționale;
 • Informare privind aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017;
 • Informare privind Programele sociale care se află în derulare la nivelul I.S.J. Mehedinți (”Bani de liceu”, ”Burse profesionale”, ”Lapte și corn” etc.);
 • Prelucrarea O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
 • Comunicări ale inspectorilor școlari;
 • Diverse

În deschidere, doamna Inspector școlar general Mirela Pintea-Enea a prezentat nota M.E.N. cu privire la crearea rețelei de resurse educaționale deschise (R.E.D.). Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, respectând legislația în vigoare privind proprietatea intelectuală/ dreptul de autor, urmând ca evaluarea și selecția resurselor să se realizeze la nivelul inspectoratelor școlare, în consiliile consultative de specialitate.

De asemenea, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să promoveze inițiativa M.E.N. și  a Institutului de Științe ale Educației în vederea participării cadrelor didactice la consultarea națională privind regimul temelor pentru acasă prin completarea unui chestionar on-line organizat în perioada 7-20 noiembrie 2017.

Totodată, a fost prezentat O.M.E.N. nr. 5360/16.10.2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, precizându-se faptul că termenul până la care agenții economici pot transmite la C.N.D.I.P.T. solicitări de școlarizare în învățământul dual este de 17.11.2017.

În ceea ce privește aspectele constatate în urma efectuării inspecției tematice din luna octombrie 2017, doamna Inspector școlar general a solicitat directorilor unităților de învățământ să remedieze situațiile înregistrate în urma controlului tematic desfășurat în perioada respectivă. De asemenea, s-a insistat asupra implementării cu responsabilitate a programelor sociale derulate la nivel județean.

Doamna Inspector școlar general a recomandat directorilor unităților de învățământ să asigure cadrelor didactice și elevilor accesul la logistica necesară realizării materialelor didactice, a fișelor de lucru, a proiectelor și referatelor  și să inițieze/ dezvolte proiecte care să aibă ca obiective dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a cabinetelor cu resursă materială  necesară desfășurării unui proces instructiv-educativ de calitate.

Doamna Nicoleta Giurgi, consilier rețea școlară I.S.J. Mehedinți a prelucrat O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017, insistând ca să fie inițiate și desfășurate în timp util toate demersurile astfel încât rețeaua școlară de la nivelul județului Mehedinți să aibă sustenabilitate și să fie în concordanță cu datele recensământului realizat pentru grupele de vârstă 0-6 ani și clasa pregătitoare. 

Dezbateri în vederea fundamentării cifrei de școlarizare și reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 vor avea loc marți, 21.11.2017, în cadrul Consiliului consultativ al I.S.J. Mehedinți, ora 12:00, la care au fost invitați să participe și directorii unităților de învățământ liceal.

BIROUL DE COMUNICARE       

DSC04025

DSC04029

DSC04059

DSC04060

DSC04067

DSC04085

DSC04089

DSC04093

DSC04094

DSCN0286

 

 

Data publicării: 28.09.2017     

Comunicat de presă

Joi, 28 septembrie 2017, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic ”Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea  cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au fost invitati reprezentanți ai I.J.J. Mehedinți, I.P.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, DSP Mehedinti , F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  C.P.E.C.A. Mehedinți  și  USLI.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte :

 1. Comunicări ale reprezentanților P.J. Mehedinți, I.J.J. Mehedinți, I.S.U. ”Drobeta”, F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți, C.P.E.C.A. Mehedinți, cu privire la asigurarea siguranței elevilor în mediul școlar;
 2. Prezentarea ”Raportului privind Starea Învățământului Mehedințean pentru anul școlar 2016-2017”;
 3. Noutăţi ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru anul şcolar 2017-2018;
 4. Comunicări ale inspectorilor școlari;
 5. Diverse

Atât din partea I.J.J. Mehedinți, prin domnul colonel Zanfir Adrian, cât și din partea I.P.J. Mehedinți prin domnul comisar-șef Ștefan Bibu și domnul subcomisar de poliție Buliga Adrian, s-a subliniat importanța creșterii gradului de siguranță din mediul școlar și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente ale unităților de învățământ, printr-o colaborare eficientă cu cadrele didactice care desfășoară serviciul pe școală, asigurarea pazei umane, utilizarea semnelor distinctive, prin participarea polițiștilor de proximitate la orele de dirigenție, prin derularea unor activități educative comune etc.

Din partea F.N.A.P.I.P – filiala Mehedinți,  doamna Cranta Gheorghița a solicitat ca la efectuarea unor controale comune inopinate în proximitatea unităților de învățământ și la unitățile de alimentație publică pentru prevenirea și combaterea absenteismului să fie implicați și reprezentanți din partea Asociațiilor de părinți.

Reprezentanții I.S.U. ”Drobeta” au prezentat stadiul obținerii de către unitățile de învățământ a autorizațiilor de securitate la incendiu și au reamintit faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.146/2017 privind aprobarea O.G. nr. 17/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Pentru beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanţare sunt exceptaţi de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depăşeşte 31 decembrie 2017.

Doamna Mădălina Caliujnai, coordonator  C.P.E.C.A. Mehedinți a prezentat cele 5 proiecte naționale de prevenire a consumului de droguri în mediul școlar care se vor implementa în anul școlar 2017-2018, în parteneriat cu structurile teritoriale ale M.E.N. și care se adresează categoriilor de vârstă din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal: ”Cum să creștem sănătoși!”, ”ABC-ul emoțiilor”, ”Necenzurat”, ”Fred goes net” și ”Mesajul meu antidrog”. Totodată, alături de aceste proiecte educative, se va desfășura și o campanie media de prevenire a consumului de canabis, sub sloganul ”#Pot Altfel!”

Domnul Inspector Școlar General Delegat, prof.  Marian Butușină a punctat importanța relației de colaborare dintre conducerea unităților de învățământ și  reprezentanții U.A.T. , în vederea  îmbunătățirii condițiilor materiale din școli. Totodată,  s-a solicitat corectitudine și promptitudine în ceea ce privește respectarea termenelor și a  raportărilor către I.S.J. Mehedinți  și desfășurarea unei  monitorizări continue, din partea directorilor unităților de învățământ,  în ceea ce privește  activitățile desfășurate la disciplinele de examen (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul de Bacalaureat).

Domnul Inspector Școlar General Adjunct Cristian Harcău a prezentat:  OMEN nr. 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național, OMEN nr. 4793/2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, OMEN nr. 4794/2017  privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, OMEN nr. 4814/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, OMEN nr. 4815/2017 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare și OMEN 4802/2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare a Programului ”Școală după școală”, solicitând ca aceste acte normative să fie aduse la cunoștința cadrelor didactice în cadrul consiliilor profesorale.

BIROUL DE COMUNICARE

DSC03954

DSC03957

DSC03961

DSC03976

DSC03978

DSC03990

DSC04005

DSC04020

 

 

 

Anunt privind organizarea selectiei cadrelor didactice in vederea ocuparii, in anul scolar 2017-2018, a functiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele scolare

DESCARCA

Data publicării: 10.07.2017     

Comunicat de presă

Rezultatele finale înregistrate în sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2017, după soluționarea contestațiilor, indică o rată de promovare de 61,17 %, în creștere cu 1,95 % față de rata de promovare generată de rezultatele inițiale (59,22 %).

Prin urmare, numărul total de candidați care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 este de 1008, cu 32 mai mulți față de numărul înregistrat după prima afișare a rezultatelor (976).

Au fost depuse 578 de contestații: la Limba și literatura română-proba Ea) – 220 de contestații, la proba obligatorie a profilului–proba Ec) – 182 de contestații și la proba la alegere a profilului și specializării-proba Ed) - 176 de contestații. În medie, rata de admitere a contestațiilor la cele trei probe este de de 62,8 %.

Din totalul celor 1807 de candidați înscriși, s-au prezentat 1648 de candidați. Au absentat 159 de candidați, în timp ce 639 de candidați au fost respinși. La Colegiului Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”  s-a înregistrat și o medie de 10, obținută de un candidat.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți felicită candidații care au promovat examenul de Bacalaureat și urează mult succes celor care participă la admiterea  în instituțiile de învățământ superior.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 21.07.2017     

 Comunicat de presă

 În conformitate cu graficul de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobat prin OMENCȘ nr. 5078/31.08.2016, în perioada 24-27 iulie 2017 va avea loc examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional cu durata de 3 ani.

La nivelul județului Mehedinți au fost constituite un număr de 6 centre de examen (Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Decebal” Dr. Tr. Severin, Colegiul Tehnic ”Dierna” Orșova, Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” Șimian, Liceul Tehnologic Halînga, Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Strehaia), la care sunt înscriși un număr de 98 de candidați.

Examenul cuprinde 2 probe: probă practică și o probă orală. Proba practică constă în realizarea unui produs /subansamblu/serviciu sau executarea unor operații specifice calificării pentru care se suține examen. Proba orală constă în prezentarea de către candidat a produsului/subansamblului/serviciului/operațiilor specifice realizate în cadrul probei practice și este complementară probei practice.

Afișarea rezultatelor finale la examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional – nivelul 3 de calificare este programată pentru ziua de 28 iulie 2017.

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți mulțumește tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea acestui examen și urează succes tuturor candidaților înscriși.

BIROUL DE COMUNICARE

Data publicării: 05.07.2017     

Comunicat de presă

              Astăzi, 05.07.2017, s-au afișat la centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017. Din totalul celor 1807 de candidați înscriși, s-au prezentat 1648 de candidați, rata de participare fiind astfel de 91,2 %. Precizăm faptul că 159 de candidați au absentat iar 1 candidat a fost eliminat.

             Rata de promovare înregistrată de absolvenții din județul Mehedinți care au susținut probele în prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2017 este de 59,22 %, în creștere față de rezultatele anului școlar precedent.

             Procentul cel mai mare de medii (19,17 %) se înregistrează pe intervalul 8-8,99 iar un număr de 189 de elevi (11,47 %) au obținut medii cuprinse între 9-9,99. Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este minim 6.

            Conform calendarului de desfășurare a examenului de bacalaureat național, anexă la OMENCȘ nr. 5.070/2016, contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile, până la orele 20:00.  Ele vor fi  soluționate în intervalul 6-9 iulie, urmând ca afișarea rezultatelor finale să aibă loc în data de 10 iulie 2017.

           

BIROUL DE COMUNICARE