Data publicării: 07.02.2017    
În conformitate cu graficul
de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie, aprobat prin OMENCŞ 5078/31.08.2016, la centrele de examen: Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr. Tr. Severin, Liceul Tehnologic ,,Tudor Vladimirescu” Şimian şi Colegiul Tehnic ,,Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin, în perioada 30 ianuarie - 15 februarie, se vor desfăşura probele de examen conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin OMEN nr. 5005/02.12.2014.
În perioada 30 ianuarie - 3 februarie 2017 a avut loc înscrierea candidaţilor la centrele de examen. CJEC a aprobat şi solicitările de inscriere a 5 absolvenţi din seriile anterioare.
Din totalul de 215 de candidaţi înscrişi la proba practică desfăşurată în perioada 6-7 februarie, au fost prezenţi 187 de absolvenţi, înregistrandu-se un număr de 28 absenţi.
Toţi cei 187 de candidaţi au promovat proba practică şi urmează să susţină, în data de 8 februarie 2017, proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal. Afişarea rezultatelor la proba scrisă va avea loc în data de 9 februarie, depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă va fi în 10 februarie.
Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal continuă cu susţinerea unui proiect realizat de către fiecare candidat conform standardului de pregătire profesională în perioada 13-14 februarie 2017. Afişarea rezultatelor finale se va realiza in 15 februarie 2017.
BIROUL DE COMUNICARE