Data publicării: 18.07.2017     

 Comunicat de presă

 

 Astăzi, 18.07.2017, pe portalul titularizare.edu.ro, la centrul de concurs Colegiul Național ”Traian” și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți s-au afișat rezultatele, înainte de depunerea contestațiilor, la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar s-au prezentat 362 de candidați. 84 de candidați s-au retras din concurs din motive personale, în conformitate cu prevederile metodologiei, un număr de 2 candidați au fost eliminați pentru fraudă, iar o lucrare a fost anulată la Centrele de Evaluare.

Rata notelor peste 7 sau egale cu 7 (înainte de depunerea contestațiilor) obținute de candidații din județul Mehedinți, care au susținut proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar este de 27,64 %. Procentul notelor între 5,00 și 6,99 este de 30,91 %.

Contestațiile se înregistrează la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, str. Decebal, nr. 23, Dr. Tr. Severin, în zilele de 18 iulie, până la orele 21:00, respectiv 19 iulie, până la orele 15:00. Rezultatele finale se vor afișa în data de 25 iulie iar repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședință organizată de inspectoratul școlar în data de 26 iulie 2017.

Precizăm că pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minim nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost publicate 7 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nederminată, respectiv 436 pentru angajare pe perioadă determinată.

BIROUL DE COMUNICARE