Data publicării: 08.08.2017     

Comunicat de presă

 

              În perioada 25 iulie  – 1 august 2017 Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a organizat șase ședințe tehnice cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din zonele Dr. Tr. Severin, Vînju Mare, Strehaia, Orșova, Cujmir și Baia de Aramă, la care au participat doamna Gheorghița Cranta, în calitate de vicepreședinte al Federației Naționale a Asociaților de Părinți - Învățământ Preuniversitar și coordonatorul regiunii S-V Oltenia, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Drobeta”.

              Unul dintre cele mai importante puncte analizate în cadrul acestor întâlniri a fost managementul performanței și, în special, a rezultatelor obținute de elevi atât la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a cât și la examenul de Bacalaureat.

              Doamna Inspector Școlar General Mirela Pintea-Enea a atras atenția asupra faptului că rezultatele obținute în cadrul examenelor naționale constituie principalul indicator de performanță al unei unități școlare și a solicitat o mobilizare amplă a tuturor celor responsabili în vederea înregistrării, și în anul școlar următor, a unui creșteri constante a procentului de promovare la examenele naționale.

              Astfel, la nivelul fiecărei unități de învățământ se va implementa un plan de măsuri ce va cuprinde activități de monitorizare a procesului instructiv-educativ (pornind de la învățământul primar prin asigurarea dobândirii achizițiilor fundamentale: scris, citit, calcul aritmetic și aplicarea lor efectivă în procesul comunicării) prin asistențe la clasă, de sprijin pentru elevii aflați în situații de risc de abandon școlar, organizarea de simulări la nivelul școlii, respectiv de consiliere și orientare școlară și profesională prin organizarea de ședințe cu părinții.

              În ceea ce privește pregătirea unităților de învățământ preuniversitar pentru începerea anului școlar 2017-2018, au fost analizate, împreună cu directorii unităților de învățământ, stadiul realizării planului de școlarizare, normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în conformitate cu normativele legale în vigoare, situația autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu, măsuri de curățenie și  igienizare, măsuri de asigurare a siguranței elevilor, asigurarea de combustibil solid pentru sezonul rece, existența unor proiecte privind îmbunătățirea infrastructurii școlare și asigurarea de manuale și de rechizite școlare.

              În ceea ce privește situația autorizațiilor sanitare, s-a constat faptul că majoritatea unităților de învățământ dețin această autorizație. Pentru școlile care nu o dețin, în continuare, dificultatea principală în calea obținerii acesteia este reprezentată de neîndeplinirea condițiilor de autorizare în mediul rural precum: lipsa apei potabile școli și în localitate sau existența grupurilor sanitare necorespunzătoare standardelor.

              De asemenea, a fost analizată și situația clădirilor neautorizate I.S.U. în care funcționează unități de învățământ și demersurile întreprinse în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu. Principalul impediment în calea obținerii acestor autorizații este lipsa de fonduri necesare întocmirii documentației tehnice și lucrărilor remediale ce pot fi asigurate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, prin finanțare complementară, din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar.

              În perioada următoare, atât prin inspecția tematică planificată între 21.08.2017 – 31.08.2017, cât și prin acțiunile de consiliere și îndrumare, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți va monitoriza exercitarea atribuțiilor manageriale în unitățile de învățământ în vederea pregătirii începerii noului an școlar prin verificarea următoarelor aspecte: asigurarea încadrării cu personal didactic calificat, încheierea contractelor de muncă pentru tot personalul didactic repartizat până la 01.09.2017, existența autorizațiilor de funcționare, asigurarea apei potabile, verificarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare și modernizare din incinta unităților școlare, verificarea lucrărilor de igienizare, existența manualelor școlare, măsuri pentru optimizarea siguranței elevilor, aprovizionarea cu combustibil pentru sezonul rece, monitorizarea stării de funcționare a microbuzelor școlare etc.          

BIROUL DE COMUNICARE