Informare privind criteriile de selecție pentru înființarea Centrelor de Excelență în Tehnologia Informației (CETI) în cadrul proiectului „Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea competențelor în disciplina Tehnologia Informației”

Descarca

24131096 1583601045010777 5720959596568090845 n

Calendarul activitatilor organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie

Descarca

Cercuri Pedagogice semestrul I 2017-2018

Descarca

Ordinul nr. 5360/2017 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2018-2019, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, publicat in Monitorul Oficial nr. 859/31.10.2017

Descarca OMEN

Descarca Anexe

Ziua Mondiala a Drepturilor Copilului

Descarca

Autoritatea  Electorală Permanentă -  Biroul Judeţean  Mehedinţi continuă Campania de recrutare personal pentru Corpul Experților Electorali, respectiv operatori de calculator.

Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Descarca

 Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) a absolvit învățământul general obligatoriu;

f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației.

Descarca