Rezultate finale gradații de merit 2022-2027

Tabel rezultate punctaje gradatii de merit

Descarca

Contestatiile se depun in perioada 8-10 iunie 2022 

 

I.Ordin Gradație de Merit 2022
II.Metodologie Gradație de Merit 2022

III. Cerere înscriere concurs pentru obținerea gradației de merit 2022-2027-prevăzută la art. 9, alin. (2), lit. b din OME 3551/2022

IV.Grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați conform art. 7,, alin (2)-OME 3551/2022:

1. educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar

2. învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;
3. profesori;
4 maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;
5. cadre didactice din învăţământul vocaţional;

6. cadre didactice din cluburile sportive şcolare;

7. cadre didactice din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
8. cadre didactice din învăţământul special;
9. cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;
10. personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
11. personal didactic auxiliar;

12. personal didactic de conducere din învăţământul vocaţional;

13. personal didactic de conducere din cluburile sportive şcolare;

14. personal didactic de conducere din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

V. Punctajul minim de acordare a gradației de merit sesiunea 2022 este de 75 puncte.

VI. Numărul de locuri repartizat pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar):

 

Nr.

crt.

Categorii de personal și discipline/domenii

Numărul alocat

  1.  

Didactic auxiliar

12

 2 

Conducere, îndrumare și control

4

 3

Fizică

2

 4

Educație fizică și sport

3

 5

Chimie

2

 6

Geografie

3

 7

Educatoare

17

Istorie

1

Biologie

2

10 

Religie ortodoxă

3

11 

Învățământ special

2

12 

Matematică

11

13 

Limba și literatura română

11

14 

Educație plastică

1

15 

Educație muzicală

1

16 

Discipline tehnice

7

17 

Palatul copiilor

3

18 

Limba franceză

2

19 

Limba engleză

4

20 

Socio-umane

1

21 

Informatică-TIC

3

 22

Învățători

21

 23

CJRAE

2

 24

CSS-Vocațional

2

Rezultatele finale dupa contestatii se pot solicita la secretariatul ISJ Mehedinti

Rezultatele înainte de contestații se pot solicita la secretariatul ISJ Mehedinti

Cerere gradatie

Descarca / Vizualizeaza Fise de evaluare

OME 3749/2021

Model cerere Gradatie de merit - sesiunea 2017