Punctaje candidati gradatii de merit 2016

Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat se va face in perioada 19-20 mai 2016, interval orar 8-16, la secretariatul ISJ MH.

OMECS 5557 Metodologie gradatie de merit 2016

Procedura operationala didactic

Numar gradatii aprobate sesiunea 2016

Procedura operationala didactic auxiliar 2016