Fișele de incadrare cu personal didactic 2017-2018

-termen de adus la ISJ MH 16.10.2017

Lista punctajelor pentru cadrele didactice ce au depus dosare pentru detasare la cerere 2017!