În anul şcolar 2014-2015, Ministerul Educaţiei Naţionale va continua derularea Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare. Menţionăm că actele normative care reglementează desfăşurarea acestui program se găsesc pe website-ul MEN – Secţiunea Învăţământ preuniversitar – Programe sociale – Bani de liceu.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” conform ordinului nr. 4839/2004 este următorul:

1. Depunerea cerererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”:                                                                                                                                                          15 septembrie – 1 octombrie;

2. Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea de către comisii a eligibilităţii cererilor depuse:                                                                                                                                                                  1 octombrie – 23 octombrie;

3. Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat:  1 octombrie – 27 octombrie;

4. Afişarea pe internet a listei beneficiarilor:                         28 octombrie;

5. Depunerea contestaţiilor:                                                28 octombrie – 2 noiembrie;

6. Rezolvarea contestaţiilor:                                                2 noiembrie – 6 noiembrie.