DEFINTIVAT 2021

IN  ATENTIA  CANDIDATILOR 

admiși la proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2021

  • Proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2021 va avea loc în data de 14.07.2021 în centrul de examen organizat la  Liceul Tehnologic “Lorin Sălăgean” (fostul Liceu Industrial Nr.4- Podul Gruii), Bdul I.C. Brătianu, nr.9 D, Drobeta Turnu Severin  
  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. (conform ART.22(3) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar) 
  • Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 09:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore (conform ART.22(1) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar)

 Program Contestatii

 

Completare dosare

Completare dosare gr. I

Completare dosare gr. II

MODELE DE SUBIECTE

Ordinul nr. 54342020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

Anexa OMEC nr.54342020 - Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

TIPIZATE DEFINITIVAT 2021

 Inscriere definitivat 2020-2021

 EXTRAS DIN METODOLOGIA DEFINITIVAT 2021

FOAIE DE PREZENTARE

Calendar DEFINITIVAT 2021