1. Metodologia privind acordarea gradației de merit 2020-2025-OMEC 3307/2020 -ANEXA la OMEC 3307/2020

2. Fișe de evaluare

3. Numărul de gradații de merit pe categorii de personal/discipline

Buna ziua,
va rog sa completati fisierul atasat cu absentele
elevilor pe semestrul I pentru AJPIS.
Termen de completare: duminica, 09.03.2014.