Descarcă / Vizualizează

Descarcă / Vizualizează

ÎN  ATENȚIA  CANDIDAȚILOR

admiși la proba scrisă a

Examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2022

 

  • Proba scrisă a Examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2022 va avea loc în data de 20.07.2022 în centrul de examen organizat la Liceul Tehnologic “Lorin Sălăgean”, Drobeta Turnu Severin, Bld. I. C. Brătianu nr. 9D

  

  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

  

  • Ora de începere a examenului- ora 9
  • Durata examenului - 4 ore de la momentul primirii subiectelor