Descarca / Vizualizeaza

NUMĂR LOCURI VACANTATE PENTRU ETAPA a II-a DE SELECȚIE A PROFESORILOR METODIȘTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Avându-se în vedere precizările MEC privind constituirea profesorilor metodiști ai ISJ MH pentru anul școlar 2020/2021, lista nominală a cadrelor didactice metodiști ai inspectoratului școlar se va afișa miercuri 7 octombrie 2020.

  -ANEXA 1-LISTA NOMINALĂ A METODIȘTILOR CARE AU PROMOVAT SELECȚIA SAU/ȘI CARE AU FOST RECONFIRMAȚI ȘI CARE SUNT ACTIVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
 
    -ANEXA 2-LISTA NOMINALĂ A PERSOANELOR CU FUNCȚII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL NUMIȚI PRIN DECIZIE ÎN CORPUL DE METODIȘTI, DAR CARE SUNT SUSPENDAȚI DIN FUNCȚIA DE METODIST PE PERIOADA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE DIRECTOR/INSPECTOR/ISG/ISGA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
 
    -ANEXA 3-LISTA NOMINALĂ A METODIȘTILOR DE DREPT  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 

DEFINTIVAT 2021

IN  ATENTIA  CANDIDATILOR 

admiși la proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2021

  • Proba scrisă a Examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2021 va avea loc în data de 14.07.2021 în centrul de examen organizat la  Liceul Tehnologic “Lorin Sălăgean” (fostul Liceu Industrial Nr.4- Podul Gruii), Bdul I.C. Brătianu, nr.9 D, Drobeta Turnu Severin  
  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. (conform ART.22(3) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar) 
  • Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 09:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore (conform ART.22(1) din OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar)

 Program Contestatii

 

Completare dosare

Completare dosare gr. I

Completare dosare gr. II

MODELE DE SUBIECTE

Ordinul nr. 54342020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

Anexa OMEC nr.54342020 - Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar

TIPIZATE DEFINITIVAT 2021

 Inscriere definitivat 2020-2021

 EXTRAS DIN METODOLOGIA DEFINITIVAT 2021

FOAIE DE PREZENTARE

Calendar DEFINITIVAT 2021

 

 

-Apel selecție metodiști 2020-2021

Descarca / Vizualizeaza

DEFINTIVAT 2020

 IN  ATENTIA  CANDIDATILOR admiși la proba scrisă a

Examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2020

  • Proba scrisă a Examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2020 va avea loc în data de 22.07.2020 în centrul de examen organizat la  Colegiul Tehnic “Lorin Sălăgean”, Drobeta Turnu Severin

  

  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

 

  • Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

  

VALIDARE FIȘE DEFINITIVAT: În ziua desfășurării probei scrise, fiecare candidat semnează extrasul din aplicația informatică al fișei sale de înscriere, confirmând faptul că datele din fișă sunt corecte și complete. Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen

  Rezultatele candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

Subiecte și Bareme - 16:00 22.07.2020

Instructiuni candidati

Informatii contestatii