DEFINTIVAT 2020

 IN  ATENTIA  CANDIDATILOR admiși la proba scrisă a

Examenului național de definitivare în învățământ –sesiunea 2020

  • Proba scrisă a Examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2020 va avea loc în data de 22.07.2020 în centrul de examen organizat la  Colegiul Tehnic “Lorin Sălăgean”, Drobeta Turnu Severin

  

  • Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

 

  • Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 10:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

  

VALIDARE FIȘE DEFINITIVAT: În ziua desfășurării probei scrise, fiecare candidat semnează extrasul din aplicația informatică al fișei sale de înscriere, confirmând faptul că datele din fișă sunt corecte și complete. Nu este permisă schimbarea disciplinei pentru care candidatul a optat atunci când s-a înscris la examen

  Rezultatele candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

Subiecte și Bareme - 16:00 22.07.2020

Instructiuni candidati

Informatii contestatii

 

Descarca

Descarca / Vizualizeaza

Descarca

Noile serii sunt programate în perioada 8 iunie-31 august 2020

Descarca / Vizualizeaza