-Cerere IC1
        -Foaie de prezentare
        -Tipizate grad didactic II
 
        -Cerere IC1
        -Foaie de prezentare
        -Tipizate grad didactic I

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

NUMĂR LOCURI VACANTATE PENTRU ETAPA a II-a DE SELECȚIE A PROFESORILOR METODIȘTI AI INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN MEHEDINȚI, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Avându-se în vedere precizările MEC privind constituirea profesorilor metodiști ai ISJ MH pentru anul școlar 2020/2021, lista nominală a cadrelor didactice metodiști ai inspectoratului școlar se va afișa miercuri 7 octombrie 2020.

  -ANEXA 1-LISTA NOMINALĂ A METODIȘTILOR CARE AU PROMOVAT SELECȚIA SAU/ȘI CARE AU FOST RECONFIRMAȚI ȘI CARE SUNT ACTIVI ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
 
    -ANEXA 2-LISTA NOMINALĂ A PERSOANELOR CU FUNCȚII DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL NUMIȚI PRIN DECIZIE ÎN CORPUL DE METODIȘTI, DAR CARE SUNT SUSPENDAȚI DIN FUNCȚIA DE METODIST PE PERIOADA EXERCITĂRII FUNCȚIEI DE DIRECTOR/INSPECTOR/ISG/ISGA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
 
    -ANEXA 3-LISTA NOMINALĂ A METODIȘTILOR DE DREPT  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021