10.09.2020

Comunicat de presă

            Cu privire la începerea anului școlar 2020-2021 pe baza scenariilor propuse de consiliile profesorale din unitățile de învățământ și avizate de DSP Mehedinți și ISJ Mehedinți în data de 09.09.2020

 

În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, până astăzi, 10 septembrie, comitetul județean pentru situații de urgență (CJSU) a emis hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021.

Astfel, conform acestora, se înregistrează următoarea situație:

- 79 de unități de învățământ în Scenariul 1: participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară

- 28  de unități de învățământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

- 2 unități de învățământ în Scenariul 3: participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online.

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Potrivit respectivei analize, în 64 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori și în 2 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori.

Reamintim că, potrivit Ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Purtăror de cuvânt al ISJ Mehedinți,

Inspector școlar Claudiu IORDACHE

 

 

                                             05.09.2020

Comunicat de presă

Bacalaureat 2020, sesiunea august - septembrie: rezultate finale după soluționarea contestațiilor

 

Rata finală de promovare, înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2020, după soluționarea contestațiilor, este de 38,27%, în creștere cu patru procente, în raport cu rata de promovare la nivel național (34,1%).

Prin urmare, 235 de candidați  au promovat examenul în această sesiune. Dintre aceștia, 112 de candidați provin din promoția curentă, iar 123 de candidați provin din promoțiile anterioare.

Rata de succes pentru promoția din anul școlar 2019 – 2020 este de 37,83%, în timp ce pentru promoțiile anterioare, ponderea candidaților promovați este de 38,67%.

S-au prezentat 614 de candidați din totalul celor 775 de candidați înscriși. Din cauza unor fraude sau tentative de fraudă a fost eliminat un candidat de la centrul de examen CE590- Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”.

Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați.

Rezultatele finale au fost afișate astăzi, 5 septembrie, la ora 10:00, în centrele de examen și pe pagina web dedicată. La fel ca în prima sesiune, rezultatele pot fi accesate în baza unui cod furnizat fiecărui candidat, datele personale fiind anonimizate, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

 1. Situația candidaților la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

198

168

30

0

84

84

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

107

91

16

0

37

54

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

173

130

43

0

45

85

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

162

116

46

1

21

94

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

135

109

26

0

48

61

TOTAL

775

614

(79,23%)

161

(20,77%)

1

(0,16%)

235

(38,27%)

378

(61,56%)

 1. Situația candidaților din seria curenta la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

96

82

14

0

36

46

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

48

39

9

0

26

13

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

92

71

21

0

45

26

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

73

54

19

0

48

6

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

66

50

16

0

29

21

TOTAL

375

296

(78,93%)

79

(21,06%)

0

 

184

(62,16%)

112

(37,83%)

 1. Situația candidaților din seriile anterioare la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi absenți

Nr. elevi eliminați

Nr. de candidați respinși

Nr. de candidați elimnați

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

102

86

16

0

48

38

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

59

52

7

0

28

24

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

81

59

22

0

40

19

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

89

62

27

1

46

15

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

69

59

10

0

32

27

TOTAL

400

318

(79,5%)

82

(20,5%)

1

(0,31%)

194

(61%)

123

(38,67%)

 1. Distribuția notelor la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

56

28

69

15

0

0

0

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

47

7

29

8

0

0

0

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

76

9

34

9

2

0

0

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

84

10

16

5

0

0

0

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

38

23

37

9

2

0

0

TOTAL

301

(49,10%)

77

(12,56%)

185

(30,18%)

46

(7,5%)

4

(0,65%)

0

(0%)

0

(0%)

 1. e) Situația contestațiilor la examenul de bacalaureat

Centrul de examen

Proba E)a)

Proba E)c)

Proba E)d)

CE1377- Colegiul Național ”Th. Costescu”

9

23

21

CE1235 – Colegiul Tehnologic ”C-tin Brâncoveanu ”

10

13

15

CE53 – Liceul Tehnologic ”Decebal”

6

14

10

CE590 – Liceul Tehnologic ”D-l Tudor”

8

21

10

CE66 – Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”

10

13

15

TOTAL

55

(25,11%)

91

(41,55%)

73

(33,33%)

Purtăror de cuvânt al ISJ Mehedinți,

Inspector școlar Claudiu IORDACHE

Comunicat de presă

Sesiunea august - septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat începe luni, 24 august

668 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august - septembrie) a examenului național de bacalaureat 2020, începând de luni, 24 august. În județul Mehedinți, din totalul celor înscrişi, 267 de candidați susțin proba de Limba și literatura română, 568 de candidați susțin proba obligatorie a profilului (525 la matematică și 43 la istorie) și 457 de candidați susțin proba la alegere a profilului și a specializării.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 - 27 august, după următorul calendar:

 • 24 august: Limba și literatura română - E.a)
 • 25 august: proba obligatorie a profilului - E.c)
 • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării - E.d)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor derula în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD).

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Probele scrise încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că toate măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor prevăzute în ordinul comun MEC - MS nr. 4.267/841/2020 sunt valabile și pentru sesiunea august-septembrie a examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a examenului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6 (șase).

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Descarca / Vizualizeaza

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, înființat prin decizie a ministrului Monica Anisie

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a aprobat Metodologia și calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înființării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuși să asigurăm obiectivitate și încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Mai exact, CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice - titularizare). CPEECN are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare și de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Pentru a obține calitatea de membri ai CPEECN, se pot înscrie, în perioada 21 - 30 septembrie, cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul gimnazial, respectiv în învățământul liceal;
 2. b) au gradul didactic I/II sau titlul științific de doctor;
 3. c) au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Încărcarea dosarelor de înscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusă la dispoziție de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), odată cu anunțarea lansării apelului de selecție. Ulterior, în intervalul 1 - 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie - 1 decembrie).

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021.

Atribuțiile de bază ale CPEECN sunt:

 1. a) evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, pe fiecare disciplină de examen/concurs - evaluare centrată pe competențecu respectarea principiilor calității și echității;
 2. b) antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale. În activitățile de sprijin vor fi utilizate metode și strategii care să îmbunătățească implicarea și motivația elevilor pentru participare în condiții de performanță școlară;
 3. c) realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.

Calitatea de membru CPEECN implică răspunderea profesională în ceea ce privește corectitudinea și calitatea activității de evaluare.

Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual.

În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale.

 

 

Inspector școlar,

prof. Mariana Gabi Dumitrașcu

purtător de cuvânt al I.S.J. Mehedinți