COMUNICAT DE PRESĂ

            Ca urmare a complicațiilor provocate de ninsorile abundente, pe data de 17 decembrie 2018, nu se vor ține cursuri în unitățile de învățământ din județul Mehedinți, urmând ca materia să se recupereze ulterior.

                                                                          Biroul de presă al ISJ Mehedinți

Joi, 29 noiembrie  2018, începând cu ora 9.00, în sala de ședințe a Colegiului Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu Severin, a avut loc întâlnirea cu directorii unităților de învățământ din județul Mehedinți, la care au participat ca invitați: vicepreședintele Consiliului Județean – domnul Ionică Negru, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin – domnul Marius Screciu, viceprimarul municipiului – domnul Daniel Cîrjan și reprezentantul părinților, vicepreședintele FNAP IP – Gheorghița Cranta.

Ordinea de zi stabilită pentru şedinţa de lucru a cuprins următoarele aspecte:

  1. Informări cu privire la aplicarea și respectarea documentelor legislative;
  2. Prezentarea concluziilor inspecției tematice desfășurate în perioada 08.10.2018 – 31.10. 2018;
  3. Prelucrarea O.M.E.N. 5253/2018, referitor la Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020;
  4. Prelucrarea metodologiilor, calendarelor și procedurilor pentru evaluări și examene naționale – 2019;
  5. Prezentarea O.M.E.N. 5460/11.11. 2018 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020;
  6. Programul de perfecționare prin cercurile pedagogice – semestrul I;
  7. Lansarea ofertei de formare C. C. D. Mehedinți;
  8. Informări ale inspectorilor școlari.

S-au impus atenției, cu precădere, fundamentarea cifrei de școlarizare și  fondurile prin care trebuie asigurate condiții optime în școli, inclusiv lucrări de reabilitare. S-au dezbătut aspecte referitoare la încălzirea unităților de învățământ din județ și s-au adus clarificări privind implementarea programului „Laptele și cornul”. De asemenea, directorii unităților de învățământ au fost informați cu privire la proiecte ce presupun consultații oftalmologice și stomatologice gratuite pentru elevii din municipiu și organizarea unei gale de excelență pentru elevii cu rezultate deosebite. Liderul de sindicat, domnul Zoican Ion, a supus atenției și aspecte care țin de creșterile salariale din învățământ și de modificarea planurilor-cadru.

Doamna Inspector Școlar General, Mirela Pintea Enea, a atras atenția cu privire la obligativitatea directorilor și a tuturor cadrelor didactice de a studia ordinele și metodologiile pentru examenele naționale, dorindu-se ca în acest an școlar, promovarea la nivel de județ să crească cu cel puțin 5%.

Biroul de presă ISJ Mehedinți

IMG 20181129 WA0006

IMG 20181129 WA0007

    Înfăptuirea măreţului ideal naţional pentru care România intrase  logo Centenar transparent      în războiul de reîntregire naţională la 15 August 1916, aproape că se năruia în toamna acelui an. Aprigele zile ale lui 1916 şi 1917puseseră la grea încercare naţiunea română, însă, în ciuda tuturor neajunsurilor pricinuite de jocul marilor puteri, nădejdea fraţilor de peste munţi de a fi eliberaţi din robia străină, încă nu pierise. Dumnezeu dădea speranţă că va veni şi ziua libertăţii, întreaga suflare aşteptând batalioanele române cu flori la trecători

    Şi astfel, în primăvara anului 1918 răzbătea prima rază de soare pe cerul întunecat al României triste: proclamarea la Chişinău, în ziua de 27 Martie 1918, a Unirii Basarabiei cu România, pe vecie! Fapta românilor basarabeni avea să fie urmată şi de patrioţii bucovineni, aceştia, alături de întreaga suflare românească, dându-şi întâlnire cu destinul pe data de 15 noiembrie 1918 la Cernăuţi, unde, într-un entuziasm de nedescris, Congresul General al Bucovinei proclama Unirea Bucovinei cu România! Anunţata prăbuşire a Austro-Ungariei, dar mai cu seamă capitularea Germaniei la 11 noiembrie 1918, au îndemnat pe fruntaşii mişcării naţionale din Ardeal să treacă la acţiuni mult mai hotărâte, fiind decişi să ia soarta Transilvaniei în mâinile lor. Cei 1228 de semnatari ai Rezoluţiei Unirii, strânşi la 1 Decembrie 1918 în Sala Unirii din Alba Iulia, votau Unirea Transilvaniei cu România, gestul lor fiind primit cu mare entuziasm de cei peste 100.000 de români ardeleni aflaţi în faţa Albei Carolina.

    Veniţi la Marea Adunare Naţională din toate colţurile Transilvaniei, românii, aşa cum i-a surprins fotograful Samoilă Mârza, îmbrăcaţi în straie naţionale de sărbătoare, fluturau drapele tricolore şi afişau pancarte care atrăgeau atenţia asupra regiunii de provenienţă a unui grup sau a altuia. Cu toţii aveau pe chipuri întipărită o bucurie imensă. Încărcătura emoţională şi strigătele de veselie ale acelei zile de început de iarnă, înlocuiau veacuri întregi de prigonire şi lacrimi, dar nu le făceau uitate.

    Prin frumuseţea portului lor, oamenii luminau Sfânta Sărbătoare Naţională, căci aşa trebuie să fie onorată şi de generaţiile viitoare, ca o ZI SFÂNTĂ în calendarul destinului neamului românesc. „Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată (…). Bucuria noastră (…) este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor român, care de sute şi sute de ani a îndurat suferinţele cele mai crude, fără să-şi piardă credinţa neclintită în sosirea acelei zile care ne uneşte astăzi şi care trebuia să vină, care nu putea să nu vie”, spunea Ion I. C. Brătianu la masa oficială dată în onoarea delegaţiei ardelene ce aducea la Bucureşti rezultatul plebiscitului de la Alba Iulia.

    Ca un arc peste timp, Marele Eveniment a marcat profund generaţiile viitoare şi continuă să o facă, iar astăzi, în An Centenar, poate mai mult ca oricând, toată suflarea românească îşi apleacă cu pioşenie capul în faţa înaintaşilor, în faţa jertfei lor supreme, oferite pentru ca noi să fim independenţi şi liberi într-o Românie căreia cu glas puternic să-i putem spune acasă.  Din toate colţurile ţării se ridică azi drapele tricolore spre cer şi cântece voiase de copii, şcolile mehedinţene marcând momentul Centenar printr-o suită amplă de manifestaţii închinate eroilor reîntregirii, alături de omagiul Inspectoratului Şcolar Judeţean dedicat zilei devenirii României stat unitar.

   Fie ca 1 Decembrie 1918 să rămână pentru totdeauna în conştiinţa noastră ca o Mare Sărbătoare şi o izbândă a întregii suflări româneşti, iar strigătul fetiţei din Lancrămul lui Lucian Blaga, pe care marele filosof l-a surprins în toată puritatea şi inocenţa copilăriei, să ne aducă pururea aminte de datoria sfântă a apărării României dodoloaţe şi de sacralitatea idealului măreţ al ROMÂNIEI MARI!

     Aşa să ne ajute Dumnezeu !                    Inspector Şcolar General,

                                                                      Prof. dr. Mirela PINTEA ENEA

Mehedinți, gazdă a Consfătuirii naționale a inspectorilor școlari pentru proiecte educaționale

În perioada 17-19 septembrie, în judeţul Mehedinţi, se desfăşoară consfătuirea inspectorilor şcolari pentru proiecte educaţionale. Peste 40 de inspectori de specialitate din toate județele țării s-au întâlnit la Drobeta-Turnu-Severin pentru a analiza situația atragerii de fonduri europene în școlile românești și impactul pe care îl au asupra comunităților educative diverse proiecte şi competiţii precum „Şcoala europeană”, „Made for Europe”, „Tinerii dezbat”, „Europa, casa noastră”, „Lider european”, „Şcoala după şcoală” sau „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European”.

Importanța acestor consfături a fost confirmată și în cadrul deschiderii oficiale, găzduită de Prefectura Județului Mehedinți și la care au luat cuvântul secretarul de stat în cadrul Ministerului Educației, Petru Andrea, Merima Petrovici, director Unitatea de Implementare a proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale, Marinica Stoian, inspector general MEN, Prefectul județului Mehedinți, Nicolae Drăghia, Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și Inspectorul Școlar General, Alin Tomoescu.

În cadrul acestor întâlniri, speciliștii în atragerea fondurilor structurale analizează rezultatele muncii lor din anii precedenți şi fac propuneri de ameliorare în anul şcolar 2018-2019, exemplele de bună practică fiind, în acest sens, o activitate extrem de constructivă.

De asemenea, se prezintă propunerile de acţiuni pentru promovarea dimensiunii europene a educaţiei, în contextul noului regulament Erasmus și al asumării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE în primul semestru 2019.

Bucuroși de onoarea de a fi amfitrioni ai unui astfel de eveniment, reprezentanții autorităților locale i-au asigurat pe cei prezenți de tot sprijinul pe care îl pot oferi, nu doar în organizarea consfăturilor, ci în tot ceea ce privește activitatea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți.

Consfătuirea națională a inspectorilor pentru proiecte educaționale constituie și o șansă de promovare culturală, istorică și geografică a județului Mehedinți, una dintre speranțele exprimate în timpul festivităţii de deschidere fiind ca măcar o parte dintre invitați să revină pe meleagurile noastre, în calitate de turiști.

                                                                     Inspector școlar,

                                                                     prof. Daniela Pîrvan

 

20180917 151017 001

 

20180917 1518112

COMUNICAT DE PRESĂ            

      Va informam ca a aparut O.M.E.N. nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020, precum si a modelelor pentru avizarea de catre Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si unitatea administrativ-teritoriala, a Proiectului cifrei de scolarizare in invatamantul dual si in invatamantul profesional.                       

                 Operatorii economici interesaţi pot transmite solicitările de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional, pentru anul şcolar 2019-2020 până la data de 23 noiembrie 2018, urmând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi să analizeze solicitările operatorilor economici şi să realizeze demersurile necesare pentru soluţionarea favorabilă a acestora.

                 O.M.E.N. nr.5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020, împreună cu Anexele 1-2, în care se regasesc modelele de solicitări de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2019-2020, este postat pe site-ul www.mh.edu.ro                

                 Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic a publicat pe site-ul www.alegetidrumul.ro toate materialele necesare operatorilor economici in vederea completarii solicitarilor pentru scolarizare in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2019-2020.

BIROUL DE COMUNICARE

«Dragi elevi, profesori și părinți,

Anul școlar 2018-2019 începe într-o zi care ne duce cu gândul la simbolul succesului în învățământ. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper să o obțină fiecare elev care trece astăzi pragul școlii.

Cadrelor didactice le urez succes în misiunea lor de a fi călăuze pe drumul cunoașterii.  Școala începe anul acesta cu 124 de dascăli care au obținut nota 10 la examenul de titularizare, ei alăturându-se multor altor profesori de 10 care activează deja în sistem. Vreau să-i felicit pe toți pentru performanța și dăruirea de care au dat dovadă și să le mulțumesc tuturor angajaților din învățământ pentru efortul pe care îl depun, zi de zi, în conturarea unui sistem educațional de calitate!

Părinților le doresc spor în tot ce vor face și bucurii din partea voastră, a elevilor, astfel încât rolul lor în lume să fie unul nobil, conectat, prin voi, la România de mâine.

Nevoia de cunoaștere este una vitală în zilele pe care le trăim și, de aceea, suntem profund preocupați să asigurăm șanse egale la educație tuturor copiilor din România.

Elevii claselor I-VI beneficiază, din acest an școlar, de manuale noi. Mai mult, elevii vor avea manuale noi pentru 26 de discipline la care nu au existat manuscrise în ultimii 20 de ani.

Alături de colegii din Guvern, am depus toate eforturile pentru ca profesorii să primească, încă din luna martie 2018, salarii mai mari. În plus, am decis să fie plătiți și pentru munca extraordinară pe care o depun în organizarea olimpiadelor, iar pentru cadrele didactice implicate în organizarea examenelor naționale am majorat cu 60% sumele pe care le primesc pentru această activitate.

Pentru a-i susține pe tinerii de liceu din mediile defavorizate, Ministerul Educației Naționale a majorat ajutorul prevăzut în programul „Bani de liceu”, iar absolvenții din mediul rural au putut candida, în premieră, pe locuri speciale în facultăți. 

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile noi pe care le-am luat în ultimele luni pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Mai mult, în săptămânile următoare, vom majora și bursele pentru elevii cuprinși în învățământul profesional și dual.

Vă asigur că vom investi în continuare în educație, astfel încât respectul și statutul nobil al profesorilor să fie reconfirmate în societate, iar elevii să beneficieze de un act educațional de calitate, în drumul lor spre performanță.

Vă urez an școlar cu multe împliniri!»

Valentin POPA

Ministrul Educației Naționale