Anunt-Concurs pentru ocuparea functiilor vacante de inspector scolar general adjunct

Adresa nr. 3374 din 01.03.2017

1. Metodologia aprobata prin OMECTS nr. 557/07.01.2011 si modificata prin OMECS nr. 3169/04.02.2015 si prin OMECS nr. 3540/31.03.2016;

2. Perioada de inscriere a candidatilor: 03 martie-20 martie 2017;

3. Modelul de cerere de inscriere la concurs (anexa 1a);

4. Bibliografia de concurs aprobata prin OMENCS nr. 3540/31.03.2016 (anexa 2);

5. Modelul de curriculum vitae (anexa 3)

6. Declaratia pe propria raspundere (anexa 3 la Metodologia aprobata prim OMECTS nr. 5557/07.10.2011);

7. Fisele de evaluare a probelor (anexa 1 la OMECS nr. 3169/04.02.2015, anexele 3 si 4 la OMENCS nr. 3540/31.03.2016);

8. Fisa postului inspectorului scolar general adjunct (anexa 1 a anexei 3 a OMECS nr. 3169/04.02.2015)

9. Lista documentelor necesare inscrierii la concurs (anexa 4).