ANUNȚ PRIVIND NUMIREA PRIN

DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL

MEHEDINȚI ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022, URMARE A HOTĂRÂRII CU NR. 374/15.12.2021 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ MEHEDINTI

 

A N U N T

 

1. LISTA POSTURILOR RĂMASE VACANTE URMARE A ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE OCUPARE DIN PERIOADA SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2021

2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND NUMIREA PRIN DETAȘARE ÎN INTERESUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, ÎN FUNCȚIILE VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT, DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

3. LINK-UL PENTRU ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII PRIN DETAȘARE A UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE RĂMASE VACANTE ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022:

https://forms.gle/cyfu2B2qajagiHN87 

 4. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

5. ACORD DE DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN VEDEREA  OCUPĂRII UNEI FUNCȚII DE CONDUCERE VACANTE ÎNCEPÂND CU IANUARIE 2022

6. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PRIVIND NUMIREA  PE O FUNCȚIE DE CONDUCERE PRIN DETAȘARE  ÎN PERIOADA DECEMBRIE 2021-IANUARIE 2022 

7. CRITERII DE DEPARTAJARE PENTRU FUNCȚIILE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT UNDE AU FOST DEPUSE MAI MULTE DOSARE PENTRU ACEEAȘI FUNCȚIE