isj1

 

    Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, ca instituţie care gestionează procesul de învăţământ preuniversitar mehedințean, își propune dezvoltarea sistemului educațional județean sub semnul “construcției”, al “modelării” personalității tinerilor în raport cu cerințele mediului socio-economic actual.

 

   Echipa Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți  promovează incluziunea socială activă, fundamentată pe un învăţământ de calitate, adaptat contextului schimbărilor economice, sociale şi politice care se produc la nivel european şi mondial.

 

   În acest context, esenţială este stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice fiecărui nivel de învăţământ, analiza critică a rezultatelor obţinute de elevi, cadre didactice, managerii instituţiilor de învăţământ, precum şi de personalul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinți.

Descarcă / Vizualizează

Descarcă / Vizualizează

Descarcă / Vizualizează

Rezultate finale concurs directori/directori adjuncți iunie-octombrie 2022

Rezultate interviu 28.09.2022

Rezultate interviu 27.09.2022

Rezultate interviu 26.09.2022

Anunț contestații probă interviu

Telverde

Anunț opțiuni candidați concurs directori proba interviu

Graficul de desfășurare a probei de interviu

Anunt Centrul de interviu

Lista finală cu situații-problemă - proba interviu

Procedura 31419/2022- interviu concurs directori iunie-octombrie 2022

Anunț candidati admiși proba scrisă pentru înregistrarea opțiunilor pe platforma informatică

Rezultate finale in urma contestatiilor

Rezultate contestatii

Anunt solutionare contestatii

Anunt contestatii

Model cerere contestatie

 

Rezultate proba scrisa

 

 

Anunt candidati proba scrisa

Repartizarea candidatilor pe centre de examen

 

 

Lista finală cu rezultatele candidaților admiși la concursul de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie-octombrie 2022

Lista candidaților admiși la evaluarea dosarelor concurs director, director adjunct sesiunea iunie octombrie 2022.

Anunt concurs dir-dir adjunct iunie-oct 2022

Lista posturi vacante concurs dir-dir adj iunie-oct 2022

Fisa Post director adjunct

Fisa post director

Bibliografie

Procedura de utilizare a platformei de inscriere

Monitorul_Oficial_Partea_I_nr._623_Concurs_directori

Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-771Bis