Lista cadrelor didactice care au primit/nu au primit avizul CA al ISJ MH în ședința din 08.01.2021 în vederea ocupării prin detașare a unei funcții de director/director adjunct , până la organizarea concursului de ocupare , dar nu mai târziu de 31.08.2021

Lista funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți vacante începând cu 11.01.20201, urmare a încetării mandatelor de 4 ani  obținute prin concurs de cadrele didactice promovate în sesiunea noiembrie -decembrie 2016

Model acord pentru detașarea pe o funcție de director/director adjunct în anul școlar 2020/2021, începând cu luna ianuarie 2021

Numirile pe funcțiile de conducere de director/director adjunct al unităților de învățământ prin detașare în interesul învățământului în luna ianuarie 2021 vor fi realizate în conformitate cu:

                                     I. prevederile art. 27, alin. (1) din OMEN 3969/2017 :

" In functiile de director sau de director adjunct ramase vacante sau in cazul vacantarii unor functii de director sau de director adjunct din unitati de invatamant de stat, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului sau prin delegarea atributiilor specifice functiei, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanei solicitate."

                                    II. prevederile art. 83, alin. (1) din OMEN 5259/2019 :

"In cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant  preuniversitar  de stat, detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de  sfarsitul  anului  scolar,  cu  respectarea  prevederilor  legale.  In  cazul  unei  functii  de  conducere  din  unitatile  de invatamant preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unitatii de invatamant este asigurata, pana la revenirea persoanei  numite  prin  concurs,  de  un  cadru  didactic  titular,  numit  prin  detasare  sau  prin  delegare  de  atributii,  cu respectarea prevederilor legale."              

                                   III. prevederile art. 20, alin. (10) din OMEC 5447/2020 :

"În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate."

 

Termen depunere acord de detașare în interesul învățământului la registratura ISJ Mehedinți: 06.01.2021